HEADER_MODULE
Xe qua sử dụng (13 Xe qua sử dụng)
Giá: 640,000,000

Fortuner 2.7V 2013

Xe láp ráp,bạc, máy xăng, số tự động, odo 87.161km
Giá: 990,000,000

Fotuner 2.7V 2017

Xe nhập, số tự động, màu bạc,máy xăng, odo 44.400 km
Giá: 990,000,000

Fortuner 2.7V 4x2 2017

Xe nhập, máy xăng, số tư động, màu nâu, odo 63.073km
Giá: 825,000,000

Innova V 2017

Xe láp ráp trong nước,máy xăng, số tự động, màu bạc, odo 34.334
Giá: 730,000,000

Innova G 2018

Xe láp ráp trong nước, số tự động, máy xăng,màu đồng, odo 43.167 km
Giá: 670,000,000

Innova E 2017

Xe láp ráp trong nước, số sàn, máy xăng,màu đồng, odo 43.167 km
Giá: 820,000,000

Innova Venturer 2018

Xe trong nước màu đỏ, số tự động, máy xăng, odo 39.000 km
Giá: 840,000,000

Innova Venturer 2019

Xe láp ráp trong nước, màu đỏ, số tự động, máy xăng, odo 5.066 km
Giá: 480,000,000

Vios G 2015

Xe láp ráp trong nước, màu đỏ, số tự động, máy xăng, odo 69.459 km
Giá: 560,000,000

Yaris 1.3G 2016

Xe nhập thái, màu xám,máy xăng,số tự động,số km đã đi 23.081Km
Giá: 570,000,000

Vios 1.5 G 2019

Xe láp ráp trong nước, màu đỏ, số tự động, odo 11.480 km
Giá: 580,000,000

Toyota Yaris G 2016

Xe nhập, màu trắng,số tự động, máy xăng, odo 48.500 km
Toyota Innova 2.0G - 2018
Giá: 668,000,000

Innova E 2017

Xe lắp ráp trong nước, màu đồng,máy xăng, số sàn, odo 72.745km